/Last Minute/ /objednať/

     LETENKY, DOPRAVCA, TRIEDY

      Pod výrazom „ LETENKA" rozumieme letenku a batožinový lístok. LETENKA je vystavená vždy na meno cestujúceho. Je neprenosná / nemôže ju použiť osoba s iným menom /. K LETENKE vyžadujú príslušné orgány letísk spravidla identifikačný doklad. LETENKY je možné zakúpiť pre rôzne triedy, a to s označením a charakteristikou:


PRVÁ TRIEDA - FIRST - nie je u všetkých prepravcov
- väčší komfort, väčšie súkromie, väčší priestor v kabíne
- platnosť jeden rok
- spravidla päťnásobok ceny letenky v ekonomickej triede
- menší hluk - umiestnenie v prednej časti lietadla
- cestujúci dostane nočný úbor s výbavou, samostatný šatník
- sedadlo sa dá nastaviť do vodorovnej polohy / dĺžka ležadla 198 cm /
- vysokokvalitný stravovací servis, značkové nápoje, prestieranie
- samostatný palubný televízor
- zaregistrovanie batožiny vo vyhradených priestoroch
- batožina 40 kg
- zvláštna starostlivosť zo strany letušiek, vrátane využívania salónikov pred odletom
- zápočet míľ dvakrát
- a mnoho ďalších výhod a pozorností zo strany leteckej spoločnosti, ktoré oceníte osobne


BUSINESS CLASS - OBCHODNÁ TRIEDA
- umiestnenie za FIRST triedou, pohodlná úprava sedadla / len sklopenie /
- platnosť jeden rok
- dva a pol násobok ceny letenky v ekonomickej triede
- kvalitný servis, značkové nápoje, zvlášť jedlá
- zvláštna starostlivosť pred odletom - klub salóniky
- zaregistrovanie batožiny vo zvláštnych prepážkach
- batožina 30 kg
- odevy vložia letušky zvlášť do úložného priestoru
- zápočet míľ jeden a pol násobkom
- využívanie príletových salónikov / spoločne s First /

 

EKONOMICKÁ - TURISTICKÁ TRIEDA
- letenky s obmedzenou dĺžkou pobytu
- letenky nie sú vždy stornovateľné, resp. sú, ale za poplatok, ktorý určuje konkrétny prepravca
- dĺžka pobytu minimálne 1 noc zo soboty na nedeľu (nie je to vždy podmienka)
- cena zľavnenej letenky závisí od :
     
- rezervačnej triedy, kde je obmedzený počet miest
     - letovej sezóny
     - leteckej spoločnosti
- batožina 20 kg
- zápočet míľ podľa letov
- štandardný servis na letiskách a v lietadlách

 

ZĽAVY NA LETENKÁCH
1. detské do 2 rokov a od 2 do 12 rokov
2. mládežnícke do 25 rokov
3. študentské do 26 rokov / nutné potvrdenie o návšteve školy, resp. do     27 rokov závisí od podmienkok leteckej spoločnosti /

UPOZORNENIE na DANE a POPLATKY
Cena letenky spravidla zahŕňa dane a poplatky, ktoré sú vyberané v leteckej doprave vládnymi orgánmi.Tieto dane a poplatky, ktoré môžu predstavovať významnú časť ceny leteckej dopravy, sú buď zahrnuté v cene cestovného, alebo sú uvedené v rubrike „TAX" na letenke. Zároveň môže byť cestujúci požiadaný zaplatiť dane a poplatky, ktoré ešte neboli zahrnuté do ceny letenky.

INFO:
- letecké spoločnosti (vo väčšine prípadov) nepovoľujú zmenu mena
- v prípade diaľkového letu je treba rekonfirmovať / znovupotvrdiť / let najneskôr 72 hodín pred odletom
- cenu letenky ovplyvňuje dátum nástupu cesty / sezóna /, dĺžka pobytu, knihovacia trieda a letecká spoločnosť
- bližšie informácie a komplikované rezervácie Vám radi poskytneme na telefónnom a faxovom čísle: 02/ 52733552
 

DOPRAVCA
Dopravcom rozumieme všetkých leteckých dopravcov, ktorí dopravujú alebo sa zaväzujú dopraviť cestujúceho alebo jeho batožinu podľa vystavenej letenky, prípadne vykonávajú akékoľvek služby súvisiace s touto leteckou dopravou. Názov dopravcu môže byť na letenke uvedený v skratke. Plný názov a jeho skratka sú uvedené v tarifách, dopravných podmienkach, predpisoch alebo v letových poriadkoch dopravcu. CK EAST-WEST Slovakia priamo vystavuje letenky , ale samozrejme zabezpečuje aj letenky od iných prepravcov podľa potreby a cieľa cesty zákazníka.

NIEČO O BATOŽINE
Každú batožinu označte menovkou a adresou. Okrem nižšie uvedených predmetov podlieha všetka BATOŽINA hmotnostnému alebo objemovému limitu, pri ktorom sa platí stanovený poplatok.
Predmety, ktoré sa nevážia: malá dámska kabelka, plášť, šál alebo prikrývka, dáždnik alebo vychádzková palica, malý fotoaparát alebo ďalekohľad, čítanie na dobu letu, jedlo pre dieťa, skladací vozík pre telesne postihnuté osoby, alebo podporné veci, pokiaľ ich telesne postihnutý nevyhnutne potrebuje.
Okrem zapísaných batožín, ktorých hmotnostný limit by sa nemal prekročiť, je povolená aj príručná batožina / hmotnosť a romery Vám radi vysvetlíme/.

Ďakujeme za Vašu dôveru, prajeme Vám šťastnú cestu, krásne počasie a spokojný návrat.