Transfer TAXI  z  Bratislavy  (centrum) na letisko Schwechat  -  alebo cesta späť - 59,- ?
Nové vozidlá Mercedes C a Citroen C5 Break, vybavené mo?nosťou pripojenia vá?ho PC na 220 V , mo?nosť platieb za slu?by cez platobný terminál  vo vozidle, slu?ba CASH BACK (výber v hotovosti vo vozidle do vý?ky 50 ? na va?ej karte MastersCard, Maestro, VISA) denná tla? a dá?dnik  v prípade nepohody.  Vozidlá sú plne klimatizované, vybavené determálnymi sklami . Pre deti od 3 do 12 rokov je k dispozícii detská autoseda?ka. Posádka vozidla  je plne poistená pre prípad ublí?enia na zdraví z titulu prevádzky vozidla. Ak ste si nedopatrením zabudli vybaviť poistenie lie?ebných nákladov po?as pobytu v cudzine, obratom Vám to zabezpe?íme u ná?ho zmluvného  partnera, poisťovni UNION. Dopravca je platcom DPH, mo?nosť jeho odpo?tu. Ak si klient objednáva dve slu?by ( letenku a transfer, cena transferu je 50 ? - jedná cesta ).
Sk1777,-