Prihlasujem sa na zájazd do letoviska:
Doprava:
Termín: (*Príklad: 24.06-21.10)

Meno a priezvisko :
Adresa:    Mesto:      PSČ:

Rodné číslo:     Telefón:    Číslo pasu:
   E-Mail:    Mobil:


Prihlasované osoby:

1. Meno a priezvisko:  
Adresa:    Mesto:      PSČ:
Číslo pasu:     Rodné číslo:     Telefón:  

2. Meno a priezvisko:  
Adresa:    Mesto:      PSČ:
Číslo pasu:     Rodné číslo:     Telefón:  

3. Meno a priezvisko:  
Adresa:    Mesto:      PSČ:
Číslo pasu:     Rodné číslo:     Telefón:  

4. Meno a priezvisko:  
Adresa:    Mesto:      PSČ:
Číslo pasu:     Rodné číslo:     Telefón:  

Objednané služby Počet osôb
Hotel:
Dospelý:
Dospelý na prístelke
Dieťa:
Dieťa na prístelke
Apartmán:
Typ apartmánu:
Strava: (počet osôb)         Raňajky:             Večera:     Polpenzia:    Plná penzia:
Dieťa bez nároku na služby: počet:
Doprava: počet osôb:
Poistenie: počet osôb:
Pripomienky, návrhy, poznámky:

Potvrdzujem, že všetky údaje sú pravdivé a že som oboznámený s rozsahom služieb, cenou a všeobecnými podmienkami.
Objednávka je platná až po potvrdení CK EAST-WEST Slovakia.