Prihlasujem svoje dieťa na detský tábor do:
Doprava:
Termín: (*Príklad: 16.06-22.06)
Meno a priezvisko:
Adresa:    Mesto:      PSČ:
Telefón domov:     E-mail:     Mobil:

Prihlasované osoby:
1. Meno a priezvisko:  
Adresa:    Mesto:      PSČ:
Číslo pasu:     Rodné číslo:     Telefón:

2. Meno a priezvisko:  
Adresa:    Mesto:      PSČ:
Číslo pasu:     Rodné číslo:     Telefón:

Poistenie: počet osôb:

 
Pripomienky, návrhy, poznámky:

Potvrdzujem, že všetky údaje sú pravdivé a že som oboznámený s rozsahom služieb, cenou a všeobecnými podmienkami.
Objednávka je platná až po potvrdení CK EAST-WEST Slovakia.